Orbán László

Találkozásra várva - Naplórészletek 2005-2011

Kiadó: 
Verbum
Kiadási év: 
2018
"Azok számára, akik Isten ajándékaként elérték az időskort, ez a könyv nagy segítséget nyújthat ennek a állapotnak a jó megélésére. Segít, hogy reálisan lássák az életüket, és értékelni tudják úgy a múltat, mint a jelent. Orbán László átélte, megélte az időskorral járó nehézségeket, felvette azt a keresztet, amit 'senkinek se kellek, csak útban vagyok mindenkinek" érzése okoz. Mindezt úgy élte meg, ahogyan papi életében erről másoknak beszélt" (Portik-Hegyi Kelemen)
keményborítós, ragasztókötött
Oldalszám: 
417
50,00 RON
Korlátozott készlet
Kód:
vb18015
Részletek

Msgr. Orbán László prelátus, nyugalmazott esperes-plébános Bélafalván született 1918. január 25-én. A Csíkszeredai Római Katolikus Főgimnáziumban tanult, 1943-ban Kolozsváron Márton Áron püspök szentelte pappá. Gyergyócsomafalván 3, Csíkszeredában 1, Bátoson 1, Kézdialmáson 18 és Gyergyóremetén 37 évig végzett papi szolgálatot. Az 1950-es évek elején a Duna-csatorna építésére hurcolták, majd kényszerlakhelyre internálták. Szigorú plébános, kiváló szónok, művelt, a művészetek és a sport iránt érdeklődő és azokat műveló ember volt. 2013. március 10-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Évekig készült erre a Találkozásra. Ez a készülődés bontakozik ki utolsó éveinek naplójegyzeteiből is.